Overheid in Zeeland

Gemeente Kapelle (Zeeland)

Statistieken gemeente Kapelle

Oppervlakte: 4.973 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 12.712
Bewonersaantal mei 2018: 12.712
Aantal inwoners januari 2017: 12.622
Aantal inwoners maart 2016: 12.653
Aantal inwoners december 2015: 12.640
Aantal inwoners maart 2015: 12.575
Aantal inwoners mei 2014: 12.522
januari 2014: 12.508
november 2013: 12.491
augustus 2013: 12.502
mei 2013: 12.531
2012: 12.386
Aantal inwoners jan 2010: 12.402
Aantal inwoners jan 2009: 12.288
Bevolking jan 2008: 12.047
Inwonersaantal 2007: 12.001
Inwonersaantal 2006: 11.755
Inwonersaantal 2005: 11.609
Inwonersaantal 2004: 11.627

Contact gemeente Kapelle

Kerkplein 1, 4421 AA KAPELLE (Postbus 79, 4420 AC KAPELLE)
Tel 140113
E-mail: gemeente@kapelle.nl
Website: www.kapelle.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partij

2014

2010

2006

2002

1998

VVD

4

3

3

3

3

CDA

3

3

4

4

4

Gemeentebelang

3

3

2

3

3

SGP

2

3

2

2

3

PvdA

2

2

3

2

2

ChristenUnie

1

1

1

1

-

Aantal zetels gemeenteraad

15

15

15

15

15

 

Ranking langstzittende raadsleden
VVD, Mevr. Tiny van Loon-Noussen: 8 jaarSGP, Dhr. Henk Keurhorst: 8 jaarGemeentebelang, Dhr. Peter Ganseman: 8 jaarChristenUnie, Dhr. Pierre Kruizinga: 4 jaarCDA, Dhr. Siwart Mackintosh: 4 jaarPvdA, Mevr. Cobie van Zetten: 7 maanden D66, Dhr. Marc van Opstal: 7 maanden

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Mevr. Jolanda Boer

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2009 (9 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Middelen, gemeente Kapelle.

Dhr. Evert Damen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA-Kapelle
Lijsttrekker CDA-Kapelle (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Evert Damen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Economie, Volkshuisvesting, Klimaat, water en milieu, Afvalbeleid en afvalinzameling, Monumentenzorg en archeologie, Dorpshuizen, Vergunningverlening en toezicht.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Evert Damen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Leefomgeving (Vergunningverlening, Planvorming RO, Volkshuisvesting en Milieu), Economie, (Grondexploitatie, Economische bedrijvigheid, Dorpshuizen).

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Evert Damen (CDA) heeft in zijn portefeuille: dienstverlening, burgerzaken, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, afval en verantwoordelijk voor de vergunningen in de gemeente Kapelle.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Evert Damen (VVD) 754 voorkeurstemmen.

Van 2006 tot 2010 was Evert Damen gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Kapelle.

Dhr. Jan de Bert

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: september 2018 (2 maanden in dienst)

Mevr. Annebeth Evertz

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: september 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Ernest Franken

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (6 maanden in dienst)

Dhr. Peter Ganseman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelang (2018-)
Politiek leider Gemeentebelang
Lijsttrekker Gemeentebelang (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Peter Ganseman is fractievoorzitter namens Gemeentebelang Kapelle in de gemeenteraad van Kapelle.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Ganseman (GB) 457 voorkeurstemmen.

Tot 2006 was Peter Ganseman wethouder.

Dhr. Jon Herselman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 1998 (20 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jon Herselman (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare werken; groenvoorzieningen, riolering, wegen, gladheidsbestrijding, openbare verlichting, strandjes, begraafplaatsen, haven, Sport, sportvoorzieningen en openbare speelgelegenheden, Financiën, inclusief inkoop- en aanbestedingsbeleid, Grondexploitatie, Onderwijs, Cultuur, Peuterspeelzalen, kinderopvang, Vastgoed, Verkeer en vervoer.

Jon Herselman is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jon Herselman (VVD) heeft in zijn portefeuille: Leefomgeving (Openbare ruimte), Leren en leven (cultuur, Onderwijs, Sport, spel en bewegen), Economie (Accomodaties), Middelen (Geldmiddelen, Algemene uitkering, Onvoorzien, Belastingen en heffingen).

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jon Herselman (VVD) heeft in zijn portefeuille: verkeer en vervoer, openbare werken, sport, economische zaken, financiën en verantwoordelijk voor de grondzaken in de gemeente Kapelle.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is Jon Herselman informateur.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jon Herselman (VVD) 1179 voorkeurstemmen.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en 2014 is Jon Herselman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Kapelle.

Van 1994 tot 1998 was Jon Herselman gemeenteraadslid.

Dhr. Huub Hieltjes

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: januari 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Huub Hieltjes (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Integrale handhaving, Bedrijfsvoering en personeel & organisatie, Dienstverlening en burgerzaken, Toerisme en recreatie, Regionale samenwerking, Evenementen (incl. vergunningverlening), Communicatie, ICT en informatievoorziening.

Bestuursperiode 2018-2018
Huub Hieltjes heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Integrale handhaving, Bedrijfsvoering, personeel & organisatie, burgerzaken en facilitaire zaken, Representatie, Toerisme en recreatie, Bestuurlijke vertegenwoordiging in samenwerkingsverbanden

Dhr. Henk Keurhorst

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2018-)
Politiek leider SGP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk Keurhorst (SGP) 122 voorkeurstemmen.

Dhr. John Koster

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (6 maanden in dienst)