Overheid in Zeeland

Gemeente Kapelle (Zeeland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Evert Damen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA-Kapelle
Lijsttrekker CDA-Kapelle (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Evert Damen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Leefomgeving (Vergunningverlening, Planvorming RO, Volkshuisvesting en Milieu), Economie, (Grondexploitatie, Economische bedrijvigheid, Dorpshuizen).

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Evert Damen (CDA) heeft in zijn portefeuille: dienstverlening, burgerzaken, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, afval en verantwoordelijk voor de vergunningen in de gemeente Kapelle.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Evert Damen (VVD) 754 voorkeurstemmen.

Van 2006 tot 2010 was Evert Damen gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Kapelle.

Dhr. Jon Herselman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 1998 (19 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jon Herselman (VVD) heeft in zijn portefeuille: Leefomgeving (Openbare ruimte), Leren en leven (cultuur, Onderwijs, Sport, spel en bewegen), Economie (Accomodaties), Middelen (Geldmiddelen, Algemene uitkering, Onvoorzien, Belastingen en heffingen).

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jon Herselman (VVD) heeft in zijn portefeuille: verkeer en vervoer, openbare werken, sport, economische zaken, financiën en verantwoordelijk voor de grondzaken in de gemeente Kapelle.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jon Herselman (VVD) 1179 voorkeurstemmen.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en 2014 is Jon Herselman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Kapelle.

Van 1994 tot 1998 was Jon Herselman gemeenteraadslid.

Dhr. Marco Kleppe

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2014
Wethouder Marco Kleppe (SGP) heeft in zijn portefeuille: Sociaal domein (Werk, Inkomen, wmo, Jeugdzorg, gezondheidszorg), Leren en leven (Welzijnsactiviteiten).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marco Kleppe (SGP) 76 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Marco Kleppe, Raadslid, SGP, gemeente Kapelle

Dhr. Anton Stapelkamp

Functie: BurgemeesterPolitiek: ChristenUnieIn dienst gegaan: februari 2011Uit dienst vanaf: december 2017 (6 jaar, 10 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2014-2017
Burgemeester Anton Stapelkamp (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: bestuur en dienstverlening (bedrijfsvoering, dienstverlening), veiligheid & handhaving (openbare orde en veiligheid, crisisbestrijding), leren en leven (toerisme en recreatie).

Bestuursperiode 2011-2014
Burgemeester Anton Stapelkamp (CDA) heeft in zijn portefeuille: Intergemeentelijke en bestuurlijke samenwerking en VZG, Representatie, Voorlichting, communicatie en promotie, Wettelijke taken en veiligheidsdiensten (GHOR, BRW, politie en VRZ), Integrale veiligheid, Integrale handhaving, Volksgezondheid, inclusief GGD, Bedrijfsvoering, personeel & organisatie en facilitaire zaken.

Burgemeester Anton Stapelkamp is zowel voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Kapelle.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot eind 2014 is Anton Stapelkamp lid van het CDA.

Anton Stapelkamp is secretaris en penningmeester bij de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten.

Eerder was Anton Stapelkamp dagelijks bestuurder bij de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

Dhr. Arnold van den Berge

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2015 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Kapelle.

Eerder was Arnold van den Berge loco-secretaris.