Overheid in Zeeland

Gemeente Kapelle (Zeeland)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Arnold van den Berge

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2015 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Kapelle.

Eerder was Arnold van den Berge loco-secretaris.

Dhr. Bas van Terheijden

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2009 (10 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Afdelingshoofd Beleid en Dienstverlening.Werkzaamheden bij de Overheid:
Bas van Terheijden is waarnemend afdelingshoofd Ruimte in de gemeente Kapelle.

Van 2009 tot 2014 is Bas van Terheijden teamleider VROM. Eerder was hij werkzaam bij de afdeling Bouwen en Wonen.

Mevr. Andrea Meijer-Horden

Functie: GriffierIn dienst sinds: november 2016 (3 jaar, 4 maanden in dienst)

Mevr. Jolanda Boer

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2009 (10 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Middelen, gemeente Kapelle.

Dhr. Kees Poortvliet

Functie: Griffie
Toelichting: Plaatsvervangend raadsgriffier Kappelle.

Dhr. Frank Leijnse

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2004 (16 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Afdelingshoofd leefomgeving.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2004 tot 2014 is Frank Leijnse afdelingshoofd Ruimte bij de gemeente Kapelle.

Dhr. Siwart Mackintosh

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (1 jaar, 3 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Siwart Mackintosh heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Economie, Volkshuisvesting, Klimaat, water en milieu, Afvalbeleid en afvalinzameling, Monumentenzorg en archeologie, Dorpshuizen, Vergunningverlening en toezicht.

Siwart Mackintosh is de 3e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Siwart Mackintosh vervangt tijdelijk wethouder Evert Damen.

Dhr. Maarten Hage

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2019 (11 maanden in dienst)
Toelichting: Maarten Hage vervangt tijdelijk raadslid Siwart Mackintosh, die op zijn beurt de wethouder Evert Dame vervangt.

Dhr. Ernest Franken

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Fons Naterop

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: februari 2020 (1 maand in dienst)