Overheid in Zeeland

Gemeente Kapelle (Zeeland)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Mevr. Andrea Meijer-Horden

Functie: GriffierIn dienst sinds: november 2016 (2 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Frank Leijnse

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2004 (15 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Afdelingshoofd leefomgeving.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2004 tot 2014 is Frank Leijnse afdelingshoofd Ruimte bij de gemeente Kapelle.

Dhr. Kees Poortvliet

Functie: Griffie
Toelichting: Plaatsvervangend raadsgriffier Kappelle.

Dhr. Bas van Terheijden

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2009 (9 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Afdelingshoofd Beleid en Dienstverlening.Werkzaamheden bij de Overheid:
Bas van Terheijden is waarnemend afdelingshoofd Ruimte in de gemeente Kapelle.

Van 2009 tot 2014 is Bas van Terheijden teamleider VROM. Eerder was hij werkzaam bij de afdeling Bouwen en Wonen.

Dhr. Arnold van den Berge

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2015 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Kapelle.

Eerder was Arnold van den Berge loco-secretaris.

Mevr. Jolanda Boer

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2009 (9 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Middelen, gemeente Kapelle.

Dhr. Ernest Franken

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Siwart Mackintosh

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Siwart Mackintosh (CDA) 47 voorkeurstemmen.

Dhr. Evert Damen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA-Kapelle
Lijsttrekker CDA-Kapelle (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Evert Damen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Economie, Volkshuisvesting, Klimaat, water en milieu, Afvalbeleid en afvalinzameling, Monumentenzorg en archeologie, Dorpshuizen, Vergunningverlening en toezicht.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Evert Damen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Leefomgeving (Vergunningverlening, Planvorming RO, Volkshuisvesting en Milieu), Economie, (Grondexploitatie, Economische bedrijvigheid, Dorpshuizen).

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Evert Damen (CDA) heeft in zijn portefeuille: dienstverlening, burgerzaken, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, afval en verantwoordelijk voor de vergunningen in de gemeente Kapelle.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf januari 2019 wordt Evert Damen tijdelijk als wethouder vervangen (gezondheidsredenen).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Evert Damen (VVD) 754 voorkeurstemmen.

Van 2006 tot 2010 was Evert Damen gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Kapelle.

Dhr. Pierre Kruizinga

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014-)
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pierre Kruizinga (ChristenUnie) 275 voorkeurstemmen.