Overheid in Zeeland

Gemeente Kapelle (Zeeland)

Pagina 2 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Frank Leijnse

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2004 (16 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Afdelingshoofd leefomgeving.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2004 tot 2014 is Frank Leijnse afdelingshoofd Ruimte bij de gemeente Kapelle.

Dhr. Siwart Mackintosh

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (1 jaar, 3 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Siwart Mackintosh heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Economie, Volkshuisvesting, Klimaat, water en milieu, Afvalbeleid en afvalinzameling, Monumentenzorg en archeologie, Dorpshuizen, Vergunningverlening en toezicht.

Siwart Mackintosh is de 3e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Siwart Mackintosh vervangt tijdelijk wethouder Evert Damen.

Mevr. Andrea Meijer-Horden

Functie: GriffierIn dienst sinds: november 2016 (3 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Fons Naterop

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: februari 2020 (1 maand in dienst)

Dhr. Kees Poortvliet

Functie: Griffie
Toelichting: Plaatsvervangend raadsgriffier Kappelle.

Dhr. André Schmid

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelang
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 2 dagen in dienst)

Dhr. Arnold van den Berge

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2015 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Kapelle.

Eerder was Arnold van den Berge loco-secretaris.

Dhr. Joute van der Meij

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 3 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Joute van der Meij (VVD) 33 voorkeurstemmen.

Dhr. Pim van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Jordy van Leeuwen

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelang
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 2 dagen in dienst)