Overheid in Zeeland

DEN HAAG – Clientenraden, onderzoeksinstituten, planbureaus en zelfs de raad van commissarissen en adviesbureaus worden door raadsleden extra gewenst als hulptroepen om de controlerende taak van de gemeenteraad uit te voeren. Dat is nodig om de maatschappelijke effecten van gemeentelijke inspanningen beter te controleren. De belangrijkste bron van steun voor de controlerende taak van de raad blijft de eigen politieke partij en de rekenkamer(commissie).

Dit blijkt uit het rapport “Raad en hulptroepen. Hefbomen ter versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad”, opgesteld door Jorgen Schram, Mark van Twist en Martijn van der Steen van de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB) - uitgevoerd via de database van Overheid in Nederland.

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  NSOB Raadslid Nu en overheid in Nederland (2017) (2,74 MB)