Overheid in Zeeland

Provincie Zeeland (Zeeland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Jo-Annes de Bat

Functie: GedeputeerdePolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat heeft in zijn portefeuille: Economie (werkgelegenheid, circulaire economie, MKB en innovatie algemeen, arbeidsmarkt, maintenance, digitale agenda, financieringsfondsen), Landbouw, Visserij en Aquacultuur, Plattelandsontwikkeling/Vitaal Platteland/stedelijke aantrekkelijkheid, Financiën, Financieel toezicht gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschap, Deelnemingenbeleid (governance), Subsidiebeleid, Sport, Communicatie en promotie (coördinatie).

Mevr. Anita Pijpelink

Functie: GedeputeerdePolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2019 (2 maanden in dienst)

Dhr. Han Polman

Functie: Commissaris van de koning (cdk)Politiek: D66In dienst sinds: maart 2013 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: CdK Han Polman heeft in zijn portefeuille: Europacoördinatie, Bestuurlijke coördinatie (intern), Scheldemondraad, Rijn-Schelde-Delta, Representatie, Adviseur IPO-bestuur Europese Zaken en verantwoordelijk voor de Coördinatie grensoverschrijdende samenwerking vanuit de provincie Zeeland.

CdK Han Polman is de voorzitter van gedeputeerde staten (GS) van de provincie Zeeland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In juli 2017 wordt Han Polman voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. (ROB).
Aanverwant:2005 - 2013Dhr. Han Polman, Burgemeester, D66 Bergen op Zoom, gemeente Bergen op Zoom2001 - 2005Dhr. Han Polman, Burgemeester, D66, gemeente Noordwijkerhoutheden Dhr. Han Polman, Ab-lid, D66, VNG-bestuur (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Dhr. Ab Smit

Functie: ProvinciesecretarisIn dienst sinds: september 2012 (6 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Ab Smit is algemeen directeur / provinciesecretaris bij de Provincie Zeeland.
Aanverwant:2013Dhr. Ab Smit, Raadslid, Partij Jo de Jong, gemeente Meerssen2006 - 2012Dhr. Ab Smit, Directeur, gemeente Nijmegen

Dhr. Harry van der Maas

Functie: GedeputeerdePolitiek: Lijsttrekker SGP (2019)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juli 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: ICT, Bedrijfsvoering, Juridische zaken, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Harry van der Maas heeft in zijn portefeuille: Mobiliteit (Infrastructuur, Openbaar vervoer en Verkeersveiligheid), Goederenvervoer, Onderwijs, Kenniseconomie, Bestuur, Samenleving (demografie/leefbaarheid/jeugdparticipatie), Handhaving, Facilitaire zaken (incl. ICT) en juridische zaken, Aanbesteding en inkoop, Informatievoorziening en automatisering.

Dhr. Dick van der Velde

Functie: GedeputeerdePolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2019 (2 maanden in dienst)