Overheid in Zeeland

Gemeente Sluis (Zeeland)

Pagina 1 van 3 (29 resultaten)

Dhr. Conny Almekinders

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Conny Almekinders (VVD) 205 voorkeurstemmen.Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Conny Almekinders, Wethouder, VVD, gemeente Sluis

Dhr. François Babijn

Functie: WethouderPolitiek: Lijst Babijn
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Babijn heeft in zijn portefeuille: Kustbeheer en waterbeheer, Verkeer en vervoer, mobiliteit, BOSAZ, GRP, Duurzaamheid (Grondstoffen, milieu en afvalinzameling), Sociaal domein (Wmo-zorg-volksgezondheid) en Sport.

François Babijn is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Ranco Bogaard

Functie: RaadslidPolitiek: Nieuw Gemeentebelang
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Paul Claeijs

Functie: GriffierIn dienst sinds: juni 2003 (15 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Paul Claeijs is raadsgriffier van de gemeenteraad in Sluis. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Sluis en de raadscommissies. Paul Claeijs is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2001 tot 2003 is Paul Claeijs werkzaam bij de voormalige gemeente Sluis-Aardenburg.

Dhr. Michaël Coppens

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: februari 2010 (9 jaar, 17 dagen in dienst)
Portefeuille: BurgerzakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Michaël Coppens is projectleider KCC (Klant Contact Centrum / publieksbalie en burgerzaken) bij de gemeente Sluis.

Dhr. Ronald de Croock

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)

Mevr. Patricia de Croock

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2009 (9 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: BurgerzakenToelichting: Programmamanager Dienstverlening.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2017 is Patricia de Croock afdelingshoofd Publiekszaken bij de gemeente Sluis.

Mevr. Samira de Kievit-Minnaert

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast geeft Samira de Kievit-Minnaert als gemeentesecretaris leiding aan de ambtenaren en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie in Sluis.

Dhr. Kevin de Nooijer

Functie: RaadslidPolitiek: Dorpsbelangen en Toerisme
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Raoul du Fossé

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)