Overheid in Zeeland

Gemeente Sluis (Zeeland)

Pagina 1 van 3 (30 resultaten)

> Marktonderzoek in Sluis


Werkzaamheden bij de Overheid:Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Sluis. Klik rechts op de buttons voor meer informatie of neem telefonisch contact op.

Dhr. Conny Almekinders

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Conny Almekinders (VVD) 205 voorkeurstemmen.Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Conny Almekinders, Wethouder, VVD, gemeente Sluis

Dhr. Ranco Bogaard

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Nieuw Gemeentebelang (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Marianne Carels-Steenbergen

Functie: RaadslidPolitiek: Dorpsbelangen en Toerisme
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2019 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Paul Claeijs

Functie: GriffierIn dienst sinds: juni 2003 (17 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Paul Claeijs is raadsgriffier van de gemeenteraad in Sluis. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Sluis en de raadscommissies. Paul Claeijs is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2001 tot 2003 is Paul Claeijs werkzaam bij de voormalige gemeente Sluis-Aardenburg.

Dhr. MichaŽl Coppens

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: februari 2010 (10 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: BurgerzakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Michaël Coppens is projectleider KCC (Klant Contact Centrum / publieksbalie en burgerzaken) bij de gemeente Sluis.

Dhr. Ronald de Croock

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Patricia de Croock

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2009 (11 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: BurgerzakenToelichting: Programmamanager Dienstverlening.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2017 is Patricia de Croock afdelingshoofd Publiekszaken bij de gemeente Sluis.

Mevr. Rian de Feijter

Functie: WethouderPolitiek: Onafhankelijk West
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: september 2019 (1 jaar, 0 dag in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Rian de Feijter heeft in haar portefeuille: Kustbeheer en waterbeheer, Verkeer en vervoer, mobiliteit, Bestuurlijk Overleg Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (BOSAZ), Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP), Duurzaamheid (Grondstoffen, milieu en afvalinzameling), Sport en Aantrekken Europese subsidies.

Mevr. Samira de Kievit-Minnaert

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2014 (5 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast geeft Samira de Kievit-Minnaert als gemeentesecretaris leiding aan de ambtenaren en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie in Sluis.