Overheid in Zeeland

Gemeente Sluis (Zeeland)

Pagina 1 van 3 (30 resultaten)

Mevr. Rian de Feijter

Functie: WethouderPolitiek: Onafhankelijk West
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: september 2019 (1 jaar, 0 dag in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Rian de Feijter heeft in haar portefeuille: Kustbeheer en waterbeheer, Verkeer en vervoer, mobiliteit, Bestuurlijk Overleg Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (BOSAZ), Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP), Duurzaamheid (Grondstoffen, milieu en afvalinzameling), Sport en Aantrekken Europese subsidies.

Dhr. Jack Werkman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2014 (5 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jack Werkman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Inkoop, Coördinerend portefeuillehouder Economische Zaken, Aantrekken Europese subsidies, Acquisitie, Landbouwbeleid, MKB, Ondernemersloket, Waterdunen, P10, Samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, Onderwijs (incl. centrum Toptechniek), Jeugdzorg, Havengebied Breskens (incl. Visserijexperience), Coördinerend portefeuillehouder Toekomstige Zorg West Zeeuws Vlaanderen en Coördinerend portefeuillehouder Zeeuwse samenwerking in het Sociaal Domein.

Jack Werkman is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Jack Werkman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Aantrekken van Europese subsidies, Personeel en organisatie, Sociaal domein (Wmo-zorg-jeugdzorg), Inkoop, Informatisering / automatisering / digitalisering, Facilitaire zaken, Archief en het Havengebied Breskens (incl. Visserijexperience).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2018 is Jack Werkman benoemd tot bestuurslid van P10 (samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten).

Mevr. Marianne Poissonnier-Dekker

Functie: WethouderPolitiek: Nieuw Gemeentebelang
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2019 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Parkeren, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Beheer / OnderhoudToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Marianne Poissonnier-Dekker heeft in haar portefeuille: Visserij, Parkeertarieven incl. parkeerbeleid, Vastgoed en grondbedrijf, Verkoop bedrijventerreinen, Gemeentewerken (incl. onderhoud openbare gebouwen), Binnenstadsmanagement, Ondernemend Oostburg VBCE, Markten, Vismijn, Sociaal beleid, werk en bijstand (incl. Dethon), Leefbaarheid en burgerparticipatie stads- en dorpsraden en Minimabeleid, Stads- en dorpsplannen, Personeel en organisatie i.s.m. burgemeester M. Vermue) en Sociaal-economisch beleidsplan.

Marianne Poissonnier-Dekker is de 4e locoburgemeester Sluis.

Dhr. Peter Ploegaert

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (10 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Vergunningen, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter Ploegaert (CDA) in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Vergunningen / bouwtoezicht / welstand / handhaving, Recreatie en toerisme, Monumenten en archeologie, Demografische ontwikkelingen (VHV, voorzieningen), Inburgering (incl. huisvesting en opvang statushouders), Project Cadzand-Bad, Masterplan Aantrekkelijk Oostburg, Masterplan Nieuwvliet en Sociaal-economisch beleidsplan.

Peter Ploegaerts is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Ploegaert (CDA) in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening
Vergunningen / bouwtoezicht / welstand, Milieu en afvalinzameling, Volkshuisvesting, Kustbeheer en waterbeheer, Recreatie en toerisme, Demografische ontwikkelingen (VHV, P10), Monumenten en archeologie. Peter Ploegaert is projectwethouder van Cadzand-Bad en het Masterplan Aantrekkelijk Oostburg.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Peter Ploegaert (CDA) in zijn portefeuille: ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, recreatie & toerisme en verantwoordelijk voor de dossiers rondom demografische ontwikkelingen in de gemeente Sluis.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Ploegaert (CDA) 820 voorkeurstemmen.

Peter Ploegaert is lijsttrekker van CDA Sluis bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was Peter Ploegaert tevens lijsttrekker van het CDA.

Tot 2006
Peter Ploegaert is wethouder CDA, gemeente Sluis.

Dhr. Sjaak Quaak

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2016-2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: januari 1995Uit dienst sinds: maart 2018 (23 jaar, 3 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2010 is Sjaak Quaak waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

Van 2016 tot 2018 is gemeenteraadslid Sjaak Quaak fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Sluis.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sjaak Quaak (CDA) 358 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Sluis) heeft CDA Sluis 1.943 stemmen.

Dhr. Lucien van den Broecke

Functie: RaadslidPolitiek: Onafhankelijk West
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 28 mei is Lucien van den Broeke raadslid voor 'Lijst Babijn'.

Mevr. Conny Tanghe

Functie: RaadslidPolitiek: Nieuw Gemeentebelang
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2019 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Ronald de Croock

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Lia Flikweert

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Onafhankelijk West (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Tot eind mei 2019 is Lia Flikweert raadslid voor 'Lijst Babijn'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Lia Flikweert (Politieke Vereniging Lijst Babijn) 110 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010Mevr. Lia Flikweert, Raadslid, CDA Sluis, gemeente Sluis

Mevr. Joyce Kramer

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: maart 2018 (8 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Joyce Kramer (PvdA) 212 voorkeurstemmen.