Overheid in Zeeland

Gemeente Sluis (Zeeland)

Pagina 1 van 3 (28 resultaten)

Dhr. Stefan Theunissen

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: juni 2012 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Stefan Theunissen is projectmanager bij de gemeente Sluis.

Dhr. Paul Claeijs

Functie: GriffierIn dienst sinds: juni 2003 (14 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Paul Claeijs is raadsgriffier van de gemeenteraad in Sluis. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Sluis en de raadscommissies. Paul Claeijs is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2001 tot 2003 is Paul Claeijs werkzaam bij de voormalige gemeente Sluis-Aardenburg.

Mevr. Samira de Kievit-Minnaert

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2014 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast geeft Samira de Kievit-Minnaert als gemeentesecretaris leiding aan de ambtenaren en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie in Sluis.

Dhr. MichaŽl Coppens

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: februari 2010 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: BurgerzakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Michaël Coppens is projectleider KCC (Klant Contact Centrum / publieksbalie) bij de gemeente Sluis.

Mevr. Patricia de Croock

Functie: Hoofdafdeling
Portefeuille: Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhavingWerkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Publiekszaken, gemeente Sluis.

Dhr. Sjaak de Hullu

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sjaak de Hullu (CDA) 131 voorkeurstemmen.

Mevr. Patricia van de Vijver-van Deursen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2016 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Peter Ploegaert

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Recreatie / Toerisme, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Ploegaert (CDA) in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening
Vergunningen / bouwtoezicht / welstand, Milieu en afvalinzameling, Volkshuisvesting, Kustbeheer en waterbeheer, Recreatie en toerisme, Demografische ontwikkelingen (VHV, P10), Monumenten en archeologie. Peter Ploegaert is projectwethouder van Cadzand-Bad en het Masterplan Aantrekkelijk Oostburg.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Peter Ploegaert (CDA) in zijn portefeuille: ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, recreatie & toerisme en verantwoordelijk voor de dossiers rondom demografische ontwikkelingen in de gemeente Sluis.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Ploegaert (CDA) 820 voorkeurstemmen.

Peter Ploegaert is lijsttrekker van CDA Sluis bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was Peter Ploegaert tevens lijsttrekker van het CDA.

2006
Peter Ploegaert is wethouder CDA, gemeente Sluis.

Dhr. Peter Cammaert

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2017 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Waarnemend burgemeester Peter Cammaert heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke coördinatie, incl. kerntakendiscussie, Kabinetszaken, Internationale betrekkingen, Brandweer, Niet gesprongen explosieven, Communicatie, Promotie en PR, (Bestuurlijke) juridische zaken, Burgerzaken / verkiezingen, Dienstverlening, APV, drank en horeca, winkeltijden en Handhaving.

Dhr. Sjaak Quaak

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 4

Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Sjaak Quaak is fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Sluis.

In 2010 is Sjaak Quaak waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sjaak Quaak (CDA) 358 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Sluis) heeft CDA Sluis 1.943 stemmen.