Overheid in Zeeland

Gemeente Terneuzen (Zeeland)

Pagina 5 van 5 (46 resultaten)

Dhr. Frank van Hulle

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider TOP/Gemeentebelangen
Lijsttrekker TOP/Gemeentebelangen (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2006 (14 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (inclusief wonen en bouwen), Financiën en Cultuur (inclusief musea en media).

Frank van Hulle is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Wonen (exclusief zorg), Verkeer en Vervoer (met uitzondering van personenvervoer), Ruimtelijke Ordening, Stads- en dorpsvernieuwing, Natuur en Milieu en Vastgoed.

Frank van Hulle is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Terneuzen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Frank van Hulle (TOP/Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: vernieuwing, natuur en milieu, burgerparticipatie en verantwoordelijk voor het vastgoed van de gemeente Terneuzen.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frank van Hulle (TOP/GB) 1205 voorkeurstemmen.
    
Vanaf 1998 heeft Frank van Hulle twee periodes in de gemeenteraad van Terneuzen gezeten. 


Dhr. Co van Meurs

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2003 (18 jaar, 20 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Co van Meurs is teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling in de gemeente Terneuzen. Ook was Co van Meurs clusterhoofd Welzijn en Sport (2003-2009).

Dhr. Jos Verdurmen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter TOP/Gemeentebelangen (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 7

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jos Verdurmen (TOP/GB) 710 voorkeurstemmen.

Jos Verdurmen is mede-oprichter van 'TOP' en was eerder plaatsvervangend fractievoorzitter.
Aanverwant:heden Dhr. Jos Verdurmen, Ab-lid, Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen, Waterschap Scheldestromen

Dhr. Sam Verhelst

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sam Verhelst (SGP) 193 voorkeurstemmen.

Dhr. Jurgen Vervaet

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Beheer / Onderhoud, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jurgen Vervaet heeft in zijn portefeuille: Gronden (exclusief grondexploitatie) en gebouwen, Wet maatschappelijke ondersteuning (exclusief Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen), Onderhoud en beheer openbare ruimte, Afval (inclusief afvalstoffenheffing), Begraafplaatsen en Inkoop.

Mevr. India Zandman

Functie: RaadslidPolitiek: PVV
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 9 maanden in dienst)