Overheid in Zeeland

Gemeente Tholen (Zeeland)

Pagina 1 van 4 (38 resultaten)

Dhr. Sander Westdorp

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2006 (14 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, VergunningenToelichting: Afdelingshoofd Ruimtelijke ontwikkeling, vergunningen en handhaving.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2006 tot 2015 is Sander Westdorp afdelingshoofd Vergunningen & Handhaving bij de gemeente Tholen.

Dhr. Cees Verloop

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees Verloop (SGP) 167 voorkeurstemmen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Studeerde landbouwkunde aan de Agrarische Hogeschool Delft en was werkzaam bij wegenbouwbedrijf Rasenberg Infra, advies- en ingenieursbedrijf Tauw en is heden ten dage algemeen directeur van energiebedrijf Eteck.
Aanverwant:heden Dhr. Cees Verloop, Ab-lid, SGP, Waterschap Scheldestromen

Dhr. Marcel Vercammen

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. Corniel van Leeuwen

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2020 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Begraafplaatsen, Beheer / Onderhoud, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Luchthavenzaken, Mobiliteit, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Corniel van Leeuwen heeft in de portefeuille: Armoedebeleid- Coördinatie participatiesamenleving, Sociaal domein: Jeugdzorg en WMO, Openbare ruimte en mobiliteit, Afval, Begraafplaatsen, Havens, Natuur- en landschapsbeheer, Gebouwenbeheer (excl. onderwijs en gemeentehuis), Welzijn, Zorg en Volksgezondheid.

Corniel van Leeuwen is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Pascal van den Eijnden

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2012 (8 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2012 afdelingshoofd (interim) Gemeentebedrijf, gemeente Tholen.
Vanaf 2013 teamleider ruimtebeheer bij de Veiligheidsregio Zeeland.

Van 2005 tot 2012 is Pascal van den Eijnden beleidsmedewerker Openbare Werken.

Mevr. Ger van de Velde-de Wilde

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst gegaan: november 2014Uit dienst vanaf: november 2020 (6 jaar, 2 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2020
Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde (VVD) heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, In- en externe betrekkingen, concerncontrol, Communicatie, Representatie breed, Regionale samenwerking, Algemeen bestuur VZG en Tafel van 15.

Coalitieperiode 2014-2018
Ger van de Velde-de Wilde heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, In- en externe betrekkingen, Itawa, Concerncontrol , Communicatie en Regionale samenwerking.

Ger van de Velde-de Wilde is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Tholen. Ger van de Velde-de Wilde is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Tholen. Zij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Ger van de Velde-de Wilde wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel. 
Werkzaamheden bij de Overheid:
In december 2019 geeft Ger van de Velde-de Wilde aan dat ze op 15 november 2020 als burgemeester stopt.

Dhr. Han van 't Hof

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Algemeen Belang Tholen
Politiek leider Algemeen Belang Tholen
Lijsttrekker Algemeen Belang Tholen (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2002 (18 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Han van 't Hof is fractievoorzitter van Algemeen Belang Tholen (ABT) in de gemeenteraad vanTholen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Han van 't Hof (Algemeen Belang Tholen) 1031 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Tholen) heeft ABT (Algemeen Belang Tholen) 1.197 stemmen.
Aanverwant:1992 - heden Dhr. Hans van 't Hof, Raadslid, GroenLinks, gemeente Strijen

Dhr. Jack Vaders

Functie: RaadslidPolitiek: PVV
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. Michael Schoonen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2020 (6 maanden in dienst)

Dhr. Arjen Quist

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arjen Quist (SGP) 70 voorkeurstemmen.