Overheid in Zeeland

Gemeente Veere (Zeeland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Chris Maas

Functie: WethouderPolitiek: PvdA/GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2020 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Wethouder Chris Maas heeft in de portefeuille: Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, monumenten, sociaal domein en volksgezondheid.

Dhr. Adri Roelse

Functie: WethouderPolitiek: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2020 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Recreatie / Toerisme, Beheer / Onderhoud, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Adri Roelse heeft in de portefeuille: Milieu, economie, recreatie, gemeentelijke gebouwen en handhaving.

Dhr. Jo Steinbusch

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2015 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Veere.

Dhr. Rob van der Zwaag

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2006 (15 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Rob van der Zwaag (CDA) heeft in zijn portefeuille: Openbaar bestuur, openbare orde en veiligheid, brandweer, representatie, voorlichting, communicatie en mediabeleid.

Coalitieperiode 2014-2018
Rob van der Zwaag (CDA) heeft in zijn portefeuille: Openbaar bestuur, openbare orde en veiligheid, brandweer, representatie, voorlichting en communicatie en het mediabeleid.

Coalitieperiode 2010-2014
Rob van der Zwaag heeft in zijn portefeuille: openbaar bestuur, openbare orde en veiligheid, voorlichting en communicatie en aanspreekpunt voor de brandweer in de gemeente Veere.

Burgemeester Rob van der Zwaag is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Veere. Rob van der Zwaag is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Rob van der Zwaag is voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (van mei 2007 - september 2018). Vanaf mei 2006 is Rob van der Zwaag bestuurslid.

Dhr. Pieter Wisse

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2020 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Sport, Cultuur, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Pieter Wisse heeft in de portefeuille: Financiën, onderwijs, sport, cultuur, openbare ruimte en verkeer, vervoer en waterstaat.