Overheid in Zeeland

Waterschap Scheldestromen (Zeeland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Philipp Keller

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2019 (8 maanden in dienst)

Dhr. Luc Mangnus

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2011 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Portefeuillehouder waterketen en emissies.
Werkzaamheden bij de Overheid:
2010-2015
Dagelijks bestuurslid Luc Mangnus heeft binnen het waterschap Scheldestromen de portefeuille: watersystemen. 

Luc Mangnus is de eerste waarnemend dijkgraaf binnen het waterschap Scheldestromen.
Aanverwant:2003 - heden Dhr. Luc Mangnus, Raadslid, Groot Hontenisse, gemeente Hulst

Dhr. Toine Poppelaars

Functie: DijkgraafPolitiek: CDAIn dienst sinds: februari 2010 (10 jaar, 18 dagen in dienst)
Toelichting: De voorzitter/Dijkgraaf dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is Toine Poppelaars op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.

Bestuursperiode 2015-2019
Toine Poppelaars heeft als portefeuille: Handhaving, personeel en organisatie, communicatie en algemeen bestuurlijke zaken, lid ledenvergadering Unie van Waterschappen en aandeelhouder bij SNB (slibverwerking) en de Waterschapsbank.

Dijkgraaf Toine Poppelaars is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing binnen het waterschap Scheldestromen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Toine Poppelaars is bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

2010 - 2011
Toine Poppelaars is interim dijkgraaf van de twee Zeeuwse waterschappen, als voorbereiding op de fusie tot waterschap Scheldestromen.

1999-2010
Lid Gedeputeerde Staten van Zeeland.
Aanverwant:2010Dhr. Toine Poppelaars, Gedeputeerde, CDA Zeeland, Provincie Zeeland

Dhr. Denis Steijaert

Functie: Db-lidPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2015)
Coalitie, aantal zetels: 4
Aantal stemmen: 11.361 in 2015In dienst sinds: januari 2011 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Dagelijks bestuurslid Denis Steijart heeft binnen het waterschap Scheldestromen de portefeuille: financiën en grondbeleid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In maart 2015 is Denis Steijart de formateur bij het nieuw te vormen bestuur van het waterschap Scheldestromen.

2006 - 2010
Dagelijks bestuurslid Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
Aanverwant:2003 - 2010Dhr. Denis Steijaert, Raadslid, CDA Hulst, gemeente Hulst

Dhr. Gert van Kralingen

Functie: Db-lidPolitiek: Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2015, 2019)
Coalitie, aantal zetels: 3
Aantal stemmen: 14.439 in 2015In dienst sinds: mei 2015 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Portefeuillehouder waterketen en emissies.

Dhr. Marien Weststrate

Functie: Db-lidPolitiek: Partij voor Zeeland
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2019 (8 maanden in dienst)