Overheid in Zeeland

Zoekresultaten voor Jo-Annes de Bat

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Jo-Annes de Bat

Provincie: Provincie ZeelandFunctie: GedeputeerdePolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2015 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat heeft in zijn portefeuille: Financiën (control + financieel toezicht), Economie (circulair, logistiek, maintenance, arbeidsmarkt, kenniseconomie, havenbeleid), Landbouw, visserij en fruitteelt, Sport, Communicatie & promotie.

Bestuursperiode 2015-2019
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat heeft in zijn portefeuille: Economie (werkgelegenheid, circulaire economie, MKB en innovatie algemeen, arbeidsmarkt, maintenance, digitale agenda, financieringsfondsen), Landbouw, Visserij en Aquacultuur, Plattelandsontwikkeling/Vitaal Platteland/stedelijke aantrekkelijkheid, Financiën, Financieel toezicht gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschap, Deelnemingenbeleid (governance), Subsidiebeleid, Sport, Communicatie en promotie (coördinatie).