Overheid in Zeeland

Zoekresultaten voor Peter van Dijk

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Peter van Dijk

Provincie: Provincie ZeelandFunctie: StatenlidPolitiek: Fractievoorzitter PVV Van Dijk (2011-)
Politiek leider PVV Van Dijk
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2011 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot april 2019 is Peter van Dijk Statenlid (fractievoorzitter) namens de PVV in de provinciale staten van Zeeland. 

Peter van Dijk (PVV) heeft 9389 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen 2011 (Zeeland) heeft PVV Zeeland  20.018 stemmen. In 2011 is Peter van Dijk lijsttrekker. Statenlid Van Dijk heeft bij de Provinciale Statenverkiezingen: 14.197 stemmen.

Aanverwant:2012 - heden Dhr. Peter van Dijk, Gedeputeerde, PvdA, Provincie Limburg2011 - heden Dhr. Peter van Dijk, Lid van de 1e kamer, PVV, Eerste Kamer2011 - heden Dhr. Peter van Dijk, Gemeentesecretaris, gemeente Eemnes2011 - heden Dhr. Peter van Dijk, Db-lid, Ongebouwd, Waterschap Aa en Maas2006Dhr. Peter van Dijk, Raadslid, PvdA, gemeente Rotterdam

Dhr. Peter van Dijk

Waterschap: Waterschap Aa en MaasFunctie: Db-lidPolitiek: Geborgden
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: oktober 2011 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dagelijks Bestuurslid Peter van Dijk (Geborgden) heeft in zijn portefeuille: Inrichting, beheer en onderhoud watersystemen, Keur oppervlaktewateren + Keringen, Technische installaties watersysteem, Beregeningsbeleid en grondwaterbeheer, Alle waterschapsprojecten Beneden en Boven Aa met uitzondering van Peelvenen, Baggeren, Maaibeheer, Grondwaterbeheer, Legger- en beheerregister oppervlaktewater en keringen, Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken, Industriële afvalwaterketen (bedrijfsafvalwater), Afvalwaterbehandeling voor derden, Inrichting, beheer en onderhoud keringen, Watak en wateraanvoer, HWBP inclusief regioproces en Regioportefeuille Beneden Aa.

Peter van Dijk is de 3e loco-dijkgraaf.

Bestuursperiode 2015-2019
Peter van Dijk (ongebouwd) heeft in zijn portefeuille: Alle waterschapsprojecten/-projectplannen Beneden en Boven Aa m.u.v. Peelvenen, Inrichting, beheer en onderhoud watersystemen, Keur waterschap Aa en Maas, Beregeningsbeleid, Baggeren, Maaibeheer, Grondwaterbeheer, Legger en beheerregister oppervlaktewateren, Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken, Industriële afvalwaterketen (bedrijfsafvalwater), Afvalwaterbehandeling voor derden, Technische installaties watersysteem en Regioportefeuille Beneden Aa.

Peter van Dijk is de derde locodijkgraaf in het waterschap Aa en Maas.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2011-2015
DB-bestuurslid Peter van Dijk heeft als portefeuille: Inrichting, beheer en onderhoud watersystemen  (incl. inrichting evz’s en natuurvriendelijke oevers),  Keur oppervlaktewateren, Ontheffingenbeleid en handhavingsbeleid m.b.t. oppervlaktewateren (Keur en schouwvoering), Grondwaterbeheer, Blauwe diensten, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheersregister, toetsing), Wvo-vergunningen eigen zuiveringsinstallaties, Waterberging en beekherstel (Districten Beneden Aa en Hertogswetering),  Muskusrattenbestrijding, Maaibeheer en verantwoordelijk voor het Versterken van de vismigratie in het Waterschap Aa en Maas.
Aanverwant:2012 - heden Dhr. Peter van Dijk, Gedeputeerde, PvdA, Provincie Limburg2011 - heden Dhr. Peter van Dijk, Lid van de 1e kamer, PVV, Eerste Kamer2011 - heden Dhr. Peter van Dijk, Statenlid, PVV, Provincie Zeeland2011 - heden Dhr. Peter van Dijk, Gemeentesecretaris, gemeente Eemnes2006Dhr. Peter van Dijk, Raadslid, PvdA, gemeente Rotterdam

Dhr. Peter van Dijk

Gemeente: Kaag en BraassemFunctie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2020-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Peter van Dijk

Gemeente: BlaricumFunctie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: maart 2020 (3 maanden in dienst)
Toelichting: Waarnemend gemeentesecretaris Blaricum.

Dhr. Peter van Dijk

Gemeente: LarenFunctie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2020 (5 maanden in dienst)
Toelichting: Waarnemend gemeentesecretaris Laren.