Gemeente Borsele (Zeeland)

Contact gemeente Borsele

Stenevate 10, 4451 KB HEINKENSZAND (Postbus 1, 4450 AA HEINKENSZAND)

Tel: 0113-238383
Email: info@borsele.nl
Website: http://www.borsele.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Borsele, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Borsele. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Borsele die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Borsele).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Borsele? Neem dan een kijkje op TipBorsele.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Borsele. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Borsele

Oppervlakte: 19.452 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 23.116
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 23.116
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 23.155
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 22.847
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 22.818
Aantal burgers gemeente aug 2020: 22.762
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 22.801
Bewonersaantal mei 2018: 22.799
Aantal inwoners januari 2017: 22.688
Aantal inwoners maart 2016: 22.636
Aantal inwoners december 2015: 22.613
Aantal inwoners maart 2015: 22.551
Aantal inwoners mei 2014: 22.651
januari 2014: 22.592
november 2013: 22.551
augustus 2013: 22.622
mei 2013: 22.708
2012: 22.734
Aantal inwoners jan 2010: 22.618
Aantal inwoners jan 2009: 22.551
Bevolking jan 2008: 22.531
Inwonersaantal 2007: 22.387
Inwonersaantal 2006: 22.415
Inwonersaantal 2005: 22.397
Inwonersaantal 2004: 22.318
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zeeland

Statistieken Zeeland

Aantal inwoners: 381202
Oppervlakte: 293300 ha.
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Borsele? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland