Gemeente Hulst (Zeeland)

Contact gemeente Hulst

Grote Markt 21, 4561 EA HULST (Postbus 49, 4560 AA HULST)

Tel: 140114
Email: info@gemeentehulst.nl
Website: http://www.gemeentehulst.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Hulst, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Hulst. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Hulst die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Hulst).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Hulst? Neem dan een kijkje op TipHulst.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Hulst. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Hulst

Oppervlakte: 25.182 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 27.331
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 27.331
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 27.596
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 27.533
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 27.575
Aantal burgers gemeente aug 2020: 27.631
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 27.523
Bewonersaantal mei 2018: 27.503
Aantal inwoners januari 2017: 27.395
Aantal inwoners maart 2016: 27.382
Aantal inwoners december 2015: 27.379
Aantal inwoners maart 2015: 27.392
Aantal inwoners mei 2014: 27.370
januari 2014: 27.402
november 2013: 27.413
augustus 2013: 27.464
mei 2013: 27.571
2012: 27.714
Aantal inwoners jan 2010: 27.860
Aantal inwoners jan 2009: 27.886
Bevolking jan 2008: 27.944
Inwonersaantal 2007: 28.013
Inwonersaantal 2006: 27.893
Inwonersaantal 2005: 27.883
Inwonersaantal 2004: 27.877
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zeeland

Statistieken Zeeland

Aantal inwoners: 381202
Oppervlakte: 293300 ha.
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Hulst? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland