Gemeente Middelburg (Zeeland)

Contact gemeente Middelburg

Kanaalweg 3, 4337 PA MIDDELBURG (Postbus 6000, 4330 LA MIDDELBURG)

Tel: 140118
Email: info@middelburg.nl
Website: http://www.middelburg.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Middelburg, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Middelburg. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Middelburg die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Middelburg).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Middelburg? Neem dan een kijkje op TipMiddelburg.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Middelburg. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Middelburg

Oppervlakte: 5.304 ha.
Aantal zetels: 29
Aantal inwoners (actueel): 49.965
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 49.965
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 49.199
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 48.964
Aantal burgers gemeente aug 2020: 48.766
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 48.548
Bewonersaantal mei 2018: 48.445
Aantal inwoners januari 2017: 48.019
Aantal inwoners maart 2016: 47.939
Aantal inwoners december 2015: 47.889
Aantal inwoners maart 2015: 47.652
Aantal inwoners mei 2014: 47.658
januari 2014: 47.660
november 2013: 47.669
augustus 2013: 47.754
mei 2013: 47.677
2012: 48.076
Aantal inwoners jan 2010: 47.997
Aantal inwoners jan 2009: 47.559
Bevolking jan 2008: 47.325
Inwonersaantal 2007: 47.267
Inwonersaantal 2006: 46.974
Inwonersaantal 2005: 46.548
Inwonersaantal 2004: 46.350
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zeeland

Statistieken Zeeland

Aantal inwoners: 381202
Oppervlakte: 293300 ha.
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Middelburg? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland