Gemeente Noord-Beveland (Zeeland)

Contact gemeente Noord-Beveland

Voorstraat 31, 4491 EV WISSENKERKE (Postbus 3, 4490 AA WISSENKERKE)

Tel: 140113
Email: info@noord-beveland.nl
Website: http://www.noord-beveland.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Noord-Beveland, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Noord-Beveland. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Noord-Beveland die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Noord-Beveland).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Noord-Beveland? Neem dan een kijkje op TipNoord-Beveland.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Noord-Beveland. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Noord-Beveland

Oppervlakte: 12.158 ha.
Aantal zetels: 13
Aantal inwoners (actueel): 7.943
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 7.943
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 7.861
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 7.668
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 7.581
Aantal burgers gemeente aug 2020: 7.560
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 7.309
Bewonersaantal mei 2018: 7.281
Aantal inwoners januari 2017: 7.382
Aantal inwoners maart 2016: 7.435
Aantal inwoners december 2015: 7.416
Aantal inwoners maart 2015: 7.402
Aantal inwoners mei 2014: 7.469
januari 2014: 7.508
november 2013: 7.534
augustus 2013: 7.544
mei 2013: 7.533
2012: 7.495
Aantal inwoners jan 2010: 7.397
Aantal inwoners jan 2009: 7.327
Bevolking jan 2008: 7.289
Inwonersaantal 2007: 7.267
Inwonersaantal 2006: 7.200
Inwonersaantal 2005: 7.195
Inwonersaantal 2004: 7.124
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zeeland

Statistieken Zeeland

Aantal inwoners: 381202
Oppervlakte: 293300 ha.
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Noord-Beveland? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland