Gemeente Schouwen-Duiveland (Zeeland)

Contact gemeente Schouwen-Duiveland

Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH ZIERIKZEE (Postbus 5555, 4300 JA ZIERIKZEE)

Tel: 0111-452000
Email: gemeente@schouwen-duiveland.nl
Website: http://www.schouwen-duiveland.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Schouwen-Duiveland, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Schouwen-Duiveland. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Schouwen-Duiveland die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Schouwen-Duiveland).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Schouwen-Duiveland? Neem dan een kijkje op TipSchouwen-Duiveland.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Schouwen-Duiveland. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Schouwen-Duiveland

Oppervlakte: 48.821 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 34.631
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 34.631
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 34.549
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 34.152
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 34.065
Aantal burgers gemeente aug 2020: 34.012
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 33.789
Bewonersaantal mei 2018: 33.736
Aantal inwoners januari 2017: 33.765
Aantal inwoners maart 2016: 33.739
Aantal inwoners december 2015: 33.737
Aantal inwoners maart 2015: 33.742
Aantal inwoners mei 2014: 33.833
januari 2014: 33.821
november 2013: 33.783
augustus 2013: 34.015
mei 2013: 34.055
2012: 34.206
Aantal inwoners jan 2010: 34.118
Aantal inwoners jan 2009: 33.929
Bevolking jan 2008: 33.994
Inwonersaantal 2007: 34.132
Inwonersaantal 2006: 34.435
Inwonersaantal 2005: 34.491
Inwonersaantal 2004: 34.415
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zeeland

Statistieken Zeeland

Aantal inwoners: 381202
Oppervlakte: 293300 ha.
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Schouwen-Duiveland? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland