Gemeente Terneuzen (Zeeland)

Contact gemeente Terneuzen

Stadhuisplein 1, 4531 GZ TERNEUZEN (Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN)

Tel: 140115
Email: gemeente@terneuzen.nl
Website: http://www.terneuzen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Terneuzen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Terneuzen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Terneuzen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Terneuzen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Terneuzen? Neem dan een kijkje op TipTerneuzen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Terneuzen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Terneuzen

Oppervlakte: 31.776 ha.
Aantal zetels: 31
Aantal inwoners (actueel): 55.128
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 55.128
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 54.985
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 54.501
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 54.463
Aantal burgers gemeente aug 2020: 54.476
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 54.579
Bewonersaantal mei 2018: 54.505
Aantal inwoners januari 2017: 54.588
Aantal inwoners maart 2016: 54.770
Aantal inwoners december 2015: 54.658
Aantal inwoners maart 2015: 54.591
Aantal inwoners mei 2014: 54.711
januari 2014: 54.711
november 2013: 54.713
augustus 2013: 54.687
mei 2013: 54.730
2012: 54.864
Aantal inwoners jan 2010: 54.878
Aantal inwoners jan 2009: 55.149
Bevolking jan 2008: 55.155
Inwonersaantal 2007: 55.268
Inwonersaantal 2006: 55.414
Inwonersaantal 2005: 55.361
Inwonersaantal 2004: 55.412
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zeeland

Statistieken Zeeland

Aantal inwoners: 381202
Oppervlakte: 293300 ha.
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Terneuzen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland