Gemeente Vlissingen (Zeeland)

Contact gemeente Vlissingen

Paul Krugerstraat 1, 4382 MA VLISSINGEN (Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN)

Tel: 140118
Email: gemeente@vlissingen.nl
Website: http://www.vlissingen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Vlissingen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Vlissingen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Vlissingen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Vlissingen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Vlissingen? Neem dan een kijkje op TipVlissingen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Vlissingen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Vlissingen

Oppervlakte: 34.484 ha.
Aantal zetels: 27
Aantal inwoners (actueel): 45.410
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 45.410
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 45.165
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 44.585
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 44.358
Aantal burgers gemeente aug 2020: 44.132
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 44.372
Bewonersaantal mei 2018: 44.465
Aantal inwoners januari 2017: 44.394
Aantal inwoners maart 2016: 44.417
Aantal inwoners december 2015: 44.438
Aantal inwoners maart 2015: 44.441
Aantal inwoners mei 2014: 44.353
januari 2014: 44.450
november 2013: 44.414
augustus 2013: 44.401
mei 2013: 44.213
2012: 44.580
Aantal inwoners jan 2010: 44.645
Aantal inwoners jan 2009: 44.712
Bevolking jan 2008: 44.798
Inwonersaantal 2007: 45.023
Inwonersaantal 2006: 45.073
Inwonersaantal 2005: 45.372
Inwonersaantal 2004: 45.236
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zeeland

Statistieken Zeeland

Aantal inwoners: 381202
Oppervlakte: 293300 ha.
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Vlissingen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland